Partnerji

Plena Inclusión Madrid Logo

Plena Inclusión Madrid je nepridobitna organizacija iz Španije.
To je zveza več kot 100 organizacij, ki delajo za ljudi z intelektualno oviro ali motnjami v duševnem razvoju.

Na kakšen način se Plena Inclusión Madrid ukvarja z lahkim branjem?
Organizacije je objavila veliko priročnikov in knjig v lahkem branju.
Objavili so na primer priročnike o volilni pravici, muzejih, za izpite javnih uslužbencev ali vseživljenjsko učenje.
Plena Inclusión Madrid je objavil spletni slovar v lahkem branju.
Organizacija ima veliko piscev lahkega branja, testnih bralcev – svetovalcev in koordinatorjev.
Plena Inclusión Madrid ima posebno službo, ki dela lahko branje. Imenuje se Adapta.

Obiščite splet

Sprachen-und Dolmetscherinstitutmunchen EV

Ta opis bo kmalu posodobljen

Obiščite splet

Fundatia Professional

Professional Foundation / ProF je nevladna, nepolitična in neprofitna fundacija, ustanovljena v Romuniji, da bi spodbujala visokokakovostno izobraževanje, strpnost in medkulturno spoštovanje, vseživljenjsko učenje, človekove pravice in socialno vključenost. Je organizacija, ki se s svojimi tečaji in seminarji ukvarja z učenjem jezikov in nenehnim usposabljanjem. Odobri in akreditira Ministrstvo za šolstvo z odlokom št. 3133 / 04.02.2000

ProF podpira človekovo dostojanstvo in dobro počutje žensk, vključno z notranje in zunanje razseljenimi osebami, begunci, otroki, ženskami in moškimi s posebnimi potrebami.

ProF je vključen v obsežne dejavnosti na različnih področjih izobraževanja na nacionalni in mednarodni ravni (mentorski tečaji v tujini), svetovanje, pristop CLIL k učenju jezikov z uporabo novih tehnologij.

Obiščite splet

European Certification and Qualification Association (ECQA)

Ta opis bo kmalu posodobljen

Obiščite splet

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

SSML Pisa je šola za jezikovno posredovanje v Pisi z dodiplomskim in podiplomskim učnim načrtom, namenjenim usposabljanju specializiranih in avdiovizualnih prevajalcev, tolmačev za zvezo in konferenc ter strokovnjakom za trženje in poslovno komuniciranje.

Obiščite splet

Universidad Politécnica de Timisoara

Univerza Politehnica v Temišvaru (Universitatea Politehnica Timișoara) je javna univerza, ustanovljena 11. novembra 1920. Nahaja se v Temišvaru v Romuniji in je ena največjih tehničnih univerz v Srednji in Vzhodni Evropi.

Raziskave in znanstveno usposabljanje univerze temeljijo na strategiji spodbujanja multidisciplinarnih raziskav in prednostni nalogi nove tehnologije. Leta 2011 je romunsko ministrstvo za šolstvo Univerzo Politehnica v Temišvaru uvrstilo med napredne raziskovalne in izobraževalne univerze, s čimer je postala edina univerza v zahodnem delu Romunije, uvrščena med 12 najboljših univerz v državi. Univerza je članica romunskega zavezništva tehničnih univerz (ARUT).

Fakulteta za komunikacijske vede (Facultatea de Științe ale Comunicării), ustanovljena leta 2011, koordinira tri dodiplomske študijske programe: Komunikacija in odnosi z javnostmi – učenje na kraju samem in učenje na daljavo – na področju „Komunikacijske znanosti“ ter Prevajanje in tolmačenje na terenu »Uporabljeni sodobni jeziki«.

Fakulteta za komunikacijske vede koordinira tudi dva podiplomska študijska programa (magisterij): Komunikacija, Odnosi z javnostmi in Digitalni mediji ter Poslovno komuniciranje.

Študijski programi imajo več kot petindvajset let tradicije na univerzi.

Obiščite splet

Zavod Risa

Zavod RISA je majhna nevladna organizacija iz Slovenije.

Na kakšen način se Zavod RISA ukvarja z lahkim branjem?
Organizacija dela veliko lahkega branja.
Izdali so veliko priročnikov in knjig.
Drugim organizacijam pomaga objavljati lahko branje.
Ljudje, ki delajo na Zavodu RISA, druge ljudi učijo delati in testirati besedila v lahkem branju.
Zavod RISA je s partnerji oblikoval smernice za lahko branje v slovenščini.

Obiščite splet