Partners

Plena Inclusión Madrid Logo

Plena Inclusión Madrid je nepridobitna organizacija iz Španije.
To je zveza več kot 100 organizacij, ki delajo za ljudi z intelektualno oviro ali motnjami v duševnem razvoju.

Na kakšen način se Plena Inclusión Madrid ukvarja z lahkim branjem?
Organizacije je objavila veliko priročnikov in knjig v lahkem branju.
Objavili so na primer priročnike o volilni pravici, muzejih, za izpite javnih uslužbencev ali vseživljenjsko učenje.
Plena Inclusión Madrid je objavil spletni slovar v lahkem branju.
Organizacija ima veliko piscev lahkega branja, testnih bralcev – svetovalcev in koordinatorjev.
Plena Inclusión Madrid ima posebno službo, ki dela lahko branje. Imenuje se Adapta.

Obiščite splet

Sprachen-und Dolmetscherinstitutmunchen EV

Our university is in Munich,

Munich is a city in the South of Germany.

Our university offers students Bachelor’s and Master’s degree programmes.

Degree programmes are courses.

Each degree programme focuses on a topic.

For instance, we have degree programmes:

  • to learn languages, such as Spanish, French, Russian, Italian, German, and English
  • to learn economics
  • to learn about media
  • to learn about communication

Our university also researches in the field of accessibility and inclusion

Obiščite splet

European Certification and Qualification Association (ECQA)

The European Certification and Qualification Association (ECQA) is the result of a number of projects and initiatives supported by the Life Long Learning Program of the European Union (EU). The aim of the ECQA is to provide and follow a joint process for the qualification and certification of persons in various industries in the EU.

Various job roles and their skills and competences are described in a standardised way. From Automotive and software industry to Accessibility, Diversity, Sustainability and Cultural Heritage Management.

The ECQA GmbH was founded 2015 and is taking over the work of the ECQA association and by thus working with international experts to certify job roles worldwide and to network with experts on the needs of markets and companies.

Additionally the ECQA is using their experts on Vocational Education Training to support Training organisations and Project groups that often seek help in the design of their trainings to stick to EQF/NQF. ECQA here is making it easier for partners while developing their trainings to structure the content for appropriate later exams and certification according to the EQF.

Due to a large amount of supporting universities, ECQA also can help with the application and transfer/mapping of ECVET and ECTS within trainings and content.

Obiščite splet

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

SSML Pisa je šola za jezikovno posredovanje v Pisi z dodiplomskim in podiplomskim učnim načrtom, namenjenim usposabljanju specializiranih in avdiovizualnih prevajalcev, tolmačev za zvezo in konferenc ter strokovnjakom za trženje in poslovno komuniciranje.

Obiščite splet

Universidad Politécnica de Timisoara

Univerza Politehnica v Temišvaru (Universitatea Politehnica Timișoara) je javna univerza, ustanovljena 11. novembra 1920. Nahaja se v Temišvaru v Romuniji in je ena največjih tehničnih univerz v Srednji in Vzhodni Evropi.

Raziskave in znanstveno usposabljanje univerze temeljijo na strategiji spodbujanja multidisciplinarnih raziskav in prednostni nalogi nove tehnologije. Leta 2011 je romunsko ministrstvo za šolstvo Univerzo Politehnica v Temišvaru uvrstilo med napredne raziskovalne in izobraževalne univerze, s čimer je postala edina univerza v zahodnem delu Romunije, uvrščena med 12 najboljših univerz v državi. Univerza je članica romunskega zavezništva tehničnih univerz (ARUT).

Fakulteta za komunikacijske vede (Facultatea de Științe ale Comunicării), ustanovljena leta 2011, koordinira tri dodiplomske študijske programe: Komunikacija in odnosi z javnostmi – učenje na kraju samem in učenje na daljavo – na področju „Komunikacijske znanosti“ ter Prevajanje in tolmačenje na terenu »Uporabljeni sodobni jeziki«.

Fakulteta za komunikacijske vede koordinira tudi dva podiplomska študijska programa (magisterij): Komunikacija, Odnosi z javnostmi in Digitalni mediji ter Poslovno komuniciranje.

Študijski programi imajo več kot petindvajset let tradicije na univerzi.

Obiščite splet

Zavod Risa

Zavod RISA je majhna nevladna organizacija iz Slovenije.

Na kakšen način se Zavod RISA ukvarja z lahkim branjem?
Organizacija dela veliko lahkega branja.
Izdali so veliko priročnikov in knjig.
Drugim organizacijam pomaga objavljati lahko branje.
Ljudje, ki delajo na Zavodu RISA, druge ljudi učijo delati in testirati besedila v lahkem branju.
Zavod RISA je s partnerji oblikoval smernice za lahko branje v slovenščini.

Obiščite splet