Partners

Plena Inclusión Madrid Logo

Plena Inclusión Madrid este o organizație non-profit din Spania.

Este o federație formată din peste 100 de organizații care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale.

Ce reprezintă Plena Inclusión Madrid în domeniul ‘Ușor de citit’

Această organizație a publicat multe ghiduri și cărți ușor de citit. De exemplu, a publicat ghiduri despre dreptul la vot, despre muzee, manuale pentru examene din serviciu public sau pentru formare de lungă durată.

Plena Inclusión Madrid a publicat un dicționar online ușor de citit.

Această organizație are mulți scriitori, evaluatori și facilitatori specializați în metoda ușor de citit.

Plena Inclusión Madrid are un serviciu care oferă citire ușoară. Se numește Adapta.

Accesați

oscargarcia@train2validate.org

Sprachen-und Dolmetscherinstitutmunchen EV

Universitatea noastră se află în München.

München este un oraș din sudul Germaniei.

Universitatea noastră oferă programe de studii pentru ciclurile licență și master.

Programele de studii sunt cursuri universitare pentru studenți.

Fiecare program de studii îți oferă o specializare într-un domeniu.

De exemplu, există programe de studii care te învață:

  • limbi străine, de exemplu spaniola, franceza, rusa, italiana, germana și engleza
  • despre economie
  • despre mass-media
  • despre comunicare.

De asemenea, universitatea noastră face cercetare în domeniul accesibilității si incluziunii.

Accesați
European Certification and Qualification Association (ECQA)

Asociația Europeană de Calificare și Certificare (ECQA) este rezultatul unei serii de proiecte și inițiative susținute de Programul de învățare pe tot parcursul vieții al Uniunii Europene (UE). Scopul ECQA este de a oferi și de a aplica un cadru comun pentru calificare și certificare profesională în diverse sectoare de activitate din UE.

Diverse roluri profesionale, precum și aptitudinile și competențele specifice acestora sunt descrise într-un mod standardizat, în domenii variate, de la industria auto și industria software la accesibilitate, diversitate, sustenabilitate și managementul patrimoniului cultural.

ECQA GmbH a fost înființată în 2015 și a preluat activitatea asociației ECQA, colaborând cu experți internaționali pentru a oferi certificare profesională la nivel mondial și pentru a identifica nevoile pieței și ale companiilor.

În plus, experții ECQA în domeniul formării profesionale sprijină organizațiile de formare profesională și grupurile de proiecte care solicită deseori ajutor pentru elaborarea cursurilor de formare în conformitate cu cadrul european al calificărilor (CEC) precum și cu cele naționale. Astfel, ECQA oferă sprijin pentru elaborarea cursurilor de formare și structurarea conținutului acestora într-o manieră adecvată examinării și certificării ulterioare conform CEC.

De asemenea, dat fiind numărul mare de universități cu care colaborează, ECQA poate contribui la aplicarea și transferul/corelarea creditelor ECVET și ECTS în cadrul cursurilor de formare.

Accesați
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

SSML Pisa este Școala de Mediere Lingvistică din Pisa, cu programe de studii universitare și postuniversitare care vizează formarea de specialiști în traducere specializată și audiovizuală, interpreți de legătură și de conferință, precum și specialiști în marketing și comunicare în afaceri.

Cum contribuie SSML Pisa la metoda ușor-de-citit?

În calitate de instituție de învățământ superior, SSML Pisa are expertiză în elaborarea curriculumurilor. În ceea ce privește domeniul accesibilității, SSML Pisa se poate baza pe o rețea de parteneri cu experiență în accesibilizarea informației pentru persoanele cu dizabilități, precum și pe o tradiție bogată în subtitrarea în timp real.

În cadrul proiectului T2V, SSML Pisa va concepe curriculumurile care vor sta la baza elaborării resurselor educaționale pentru formarea validatorilor și facilitatorilor în metoda ușor-de-citit.

Accesați
Universidad Politécnica de Timisoara

Universitatea Politehnica din Timișoara (Universitatea Politehnica Timișoara) este o institutie publică fondată la 11 noiembrie 1920. Situată în Timișoara, România, este una dintre cele mai mari universități tehnice din Europa Centrală și de Est.

Cercetarea și formarea științifică a universității se bazează pe strategia de promovare a cercetării multidisciplinare și pe prioritatea acordată noilor tehnologii. În 2011, Universitatea Politehnica din Timișoara a fost clasificată ca fiind o universitate avansată de cercetare și educație de către Ministerul Educației din România, devenind astfel singura universitate din partea de vest a României clasificată printre cele mai bune 12 universități din țară. Universitatea este membră a Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT).

Înființată în 2011, Facultatea de Științe ale Comunicării (Facultatea de Științe ale Comunicării) coordonează trei programe de studii universitare de licență: Comunicare și relații publice – învățare la fața locului și învățământ la distanță – în domeniul „Științele comunicării” și Traducere și interpretare în domeniu „Limbi moderne aplicate”.

Facultatea de Științe ale Comunicării coordonează, de asemenea, două programe de studii postuniversitare (Masterat): Comunicare, Relații publice și Mass-media digitală și Comunicare în afaceri.

Programele de studii au o tradiție de peste douăzeci și cinci de ani în universitate

Accesați
Zavod Risa

Zavod RISA este o mică organizație non-profit din Slovenia.

Cum contribuie Zavod RISA la metoda ușor de citit?

 

Această organizație creează o mulțime de informații ușor de citit.

A publicat multe îndrumare și cărți.

Ajută alte organizații să publice informații ușor de citit.

Oamenii care lucrează pentru Zavod RISA îi învață pe alții să scrie și să valideze texte ‘ușor de citit’.

Zavod RISA și partenerii au creat Ghiduri pentru informații, folosind metoda ‘ușor de citit’ în limba slovenă.

Accesați