Projekt

Train2Validate je krajše ime evropskega projekta “Strokovno usposabljanje za testne bralce – svetovalce in koordinatorje na področju lahkega branja’’.

Kaj je lahko branje?

Lahko branje je način za pripravo razumljivih besedil za ljudi s težavami pri branju. 

Veliko ljudi težko razume besedila, na primer ljudje z intelektualno oviro, starejši, ljudje z disleksijo ali ljudje, ki so se v državo priselili pred kratkim. 

Ti ljudje potrebujejo besedila v lahkem branju. Besedila nastanejo s pomočjo posebnih pravil, ki jim rečemo smernice. 

V besedilih v lahkem branju na primer uporabljamo enostavne stavke in pogoste besede. 

Kako naredimo besedilo v lahkem branju?

Pri pripravi besedila v lahkem branju imajo ljudje 3 različne vloge:

 • Pisci: besedila napišejo na podlagi smernic.
 • Testni bralci – svetovalci: so ljudje s težavami pri branju, ki preverijo, če so besedila lažje razumljiva.  
 • Koordinatorji: imajo podporno vlogo, testnim bralcem – svetovalcem pomagajo organizirati in izpeljati njihovo delo.  

Kaj je namen projekta Train2Validate?

V projektu Train2Validate bo nastalo šolanje za testne bralce – svetovalce in koordinatorje na področju lahkega branja. 

Na koncu projekta bomo objavili:

 • Raziskavo o tem, kakšna usposabljanja so že na voljo. 
 • Veščine, ki bi jih za svoje delo morali imeti testni bralci – svetovalci in koordinatorji.
 • Učni načrt, to pomeni stvari, ki se jih morajo naučiti. 
 • Gradiva, iz katerih se bodo lahko naučili o svojem delu, na primer priročniki ali PowerPoint predstavitve. 

Pregledali bomo, če so gradiva razumljiva za testne bralce – svetovalce.  

 • Možnosti uradne potrditve teh usposabljanj, torej načina, kako dobiti uradno kvalifikacijo. 

 

Dowload Leaflet
Download Poster

Kdo dela v projektu?

V projektu je 6 organizacij, ki delajo skupaj: 

2 nevladne organizacije:

 • Plena Inclusión Madrid iz Španije
 • Zavod RISA iz Slovenije 

3 univerze:

 • Politehniška univerza Temišvar iz Romunije
 • SDI München iz Nemčije
 • SSML Pisa iz Italije

podjetje, ki se ukvarja z uradnim potrjevanjem usposabljanj

 • ECQA iz Avstrije

Koliko časa bo projekt trajal?

Projekt bo trajal 3 leta, od 1. septembra 2020 do  31. avgusta 2023.

Logotipo Plena Inclusi´on Madrid
Logotipo SDI Munchen
ECQA logo
SSML PISA
Politehnica University of Timișoara
Zavod Risa