IMAGE OF IO2 REPORT

Grilele de competențe pentru validatorii și facilitatorii în metoda E2R descriu cunoștințele și competențele pe care validatorii și facilitatorii trebuie să le dobândească pentru a putea practica aceste profesii. Ambele roluri profesionale au un rol important în procesul de creare a materialelor în format E2R. Validatorii sunt cei care evaluează nivelul de inteligibilitate a textelor E2R, iar facilitatorii au rolul de a-i sprijini pe validatori în procesul de evaluare. Standardele E2R (de exemplu, cele existente deja în Spania sau cele în curs de elaborare în Germania și la nivel internațional – ISO) menționează faptul că un document nu poate fi publicat ca fiind în format E2R fără aportul validatorilor și facilitatorilor.

Grilele de competențe au fost elaborate în conformitate cu standardele Asociației Europene de Certificare și Calificare (ECQA, care este și membră în acest proiect), ceea ce face posibilă utilizarea acestor grile în orice țară europeană.

Rezultatul final constă în două grile de competențe, una pentru validatori și una pentru facilitatori. Fiecare grilă conține 4 unități de învățare, fiecare dintre acestea fiind structurată în mai multe elemente tematice (similare unor „lecții” tematice), cu rezultate ale învățării specifice. Aceste rezultate ale învățării corespund cunoștințelor și competențelor necesare.

Unitățile de învățare vizează următoarele arii: accesibilitate, metodologia E2R, validare și facilitare E2R, și management. Grila de competențe pentru validatori conține o unitate suplimentară cu statut facultativ.

Pe lângă grilele de competențe, care sunt disponibile în formate și limbi diferite, Train2Validate a publicat și un raport care prezintă pe larg procesul de elaborare a grilelor de competențe. Raportul poate fi descărcat de aici:

DESCARCĂ RAPORTUL DESPRE GRILELE DE COMPETENȚE

Download Skills Cards Report

Raportul care prezintă cel de-al 2-lea eveniment de diseminare (ME2) din cadrul proiectului, care a avut loc la Madrid, este disponibil aici.