IO3 REPORT IMG

Učni načrt vključuje vsebino, ki jo mora za pridobitev diplome ali uradne kvalifikacije usvojiti vsak študent. Za organizacijo tečaja je potreben načrt, ki vsebuje informacije o ciljih posameznega predmeta, trajanju posameznega predmeta, opisom predvidenih učnih metod ter potrebnih učnih gradiv.

Preverili smo učne načrte podobnih tečajev, povezanih s komunikacijo in dostopnostjo usposabljanja za avtorje lahkega branja ali podnaslavljalce. Na podlagi tega smo izdelali in oblikovali predlog učnega načrta s karticami veščin.

Kliknite na gumb za prikaz učnega načrta

Download the curricula
ME3 FINAL REPORT

Vodja tega dela je SSML Pisa iz Italije.

Če želite več informacij, jim lahko pišete: carloeugeni@train2validate.org