io5 REPORT COVER

Preizkusiti je treba, ali so gradiva za tečaj primerna in razumljiva osebam z učnimi težavami.

Prizadevali smo si narediti dostopna in uporabna gradiva, ki so jih potrdili ljudje z učnimi težavami.

This is the Final Report of this IO