IO6 Final report final

V zvezi s certifikatom smo naredili 2 stvari:

  1. Zagotovili smo, da bo potrjen vsak korak na poti do usposabljanja. Potrjeni bodo na primer kartice veščin, učni načrt in gradiva za usposabljanje. To pomeni, da bodo ti rezultati nastali na podlagi posebnega načina dela, ki mu rečemo metodologija. To bo preverila organizacija ECQA.
  2. Predlagali bomo rešitve za pripravo uradno potrjenih usposabljanj za koordinatorje in testne bralce – svetovalce v Evropi. Primerjali bomo možnosti z drugimi podobnimi usposabljanji. 

This is the final report of the IO6