Rezultati

Rezultat 1: Trenutno usposabljanje koordinatorjev in testnih bralcev – svetovalcev

Izvedeti moramo nekaj stvari glede koordinatorjev in testnih bralcev – svetovalcev: 

  • Kakšne vrste usposabljanj že imajo na voljo?
  • Katere veščine lahko pridobijo na teh usposabljanjih?
  • Na kakšne načine delajo in se organizirajo? 

Ta vprašanja so pomembna za nadaljevanje projekta. 

Zbrati moramo podatke od testnih bralcev- svetovalcev in koordinatorjev, ki opravljajo to delo. 

Več informacij

Rezultat 2: Veščine, ki jih potrebujejo koordinatorji in testni bralci – svetovalci 

Veščina je zmožnost, ki jo moramo imeti, da nekaj naredimo. 

S pomočjo ankete iz rezultata 1 bomo izvedeli,
katere veščine koordinatorji in testni bralci – svetovalci potrebujejo za svoje delo. 

Te veščine bomo razporedili in naredili učni načrt. 

Učni načrt je dokument s predmeti,
ki se jih mora udeleženec naučiti.

Več informacij

Rezultat 3: Učni načrt za koordinatorje in testne bralce – svetovalce

Učni načrt je dokument s predmeti. Te predmete se mora udeleženec naučiti in jih izdelati, da dobi potrdilo ali diplomo. 

Za usposabljanje je učni načrt nujen. V učnem načrtu so podatki o tem, kaj je cilj vsakega predmeta, koliko ur je predmetu namenjeno, na kakšen način se bomo učili in kaj bomo pri tem potrebovali. 

Več informacij

Rezultat 4: Gradiva za usposabljanja

Udeleženci potrebujejo gradiva, da se lahko naučijo predmete. Ta gradiva so lahko priročniki, Power Point predstavitve, video posnetki, vaje ali izpiti.  Gradiv je veliko vrst. 

Gradiva morajo ustrezati potrebam udeležencev. Na primer: stvari morajo biti razložene v jasnem jeziku. Stvari morajo biti organizirane tako, da se jih udeleženec lažje nauči. Včasih je potrebno dodati navodila za učitelje. V navodilih piše, kako ta gradiva uporabimo z udeleženci.

Več informacij

 Rezultat 5: Ocena gradiv

Naredili bomo usposabljanje za ljudi s težavami pri branju, ki želijo postati testni bralci – svetovalci. Preveriti moramo, ali so gradiva za usposabljanje ustrezna in razumljiva. 

Želimo, da so naša gradiva uporabna in da se lahko udeleženci iz njih uspešno učijo.

Več informacij

Rezultat 6: Uradno potrdilo ali certifikat

V projektu želimo narediti uradno usposabljanje za testne bralce – svetovalce in koordinatorje. To pomeni, da je usposabljanje uradno priznano in udeleženec dobi pravo potrdilo. Rečemo mu certifikat Obstaja nekaj usposabljanj, ki nimajo uradnega certifikata. Certifikat pa je pomemben, ker podjetja iščejo delavce, ki so opravili uradna usposabljanja. Certifikat je tudi zagotovilo, da se na usposabljanjih dela na pravi način. 

Več informacij
Logotipo Plena Inclusi´on Madrid
Logotipo SDI Munchen
Fundatia Proffesional
ECQA logo
SSML PISA
Politehnica University of Timișoara
Zavod Risa